Dành cho
trường học


Số lượng người dùng lớn

Tại một thời điểm, bạn có số lượng người truy cập cùng lúc vô cùng lớn? Các hệ thống cũ không thể làm được điều này và thường gây gián đoạn. Hãy để CloudTester giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Tiết kiệm tài nguyên phần cứng: CloudTester được phát triển theo các mô hình thiết kế phần mềm hiện đại giúp tăng tốc độ xử lý, giảm thiểu tài nguyên phần cứng.

Đáp ứng số lượng người dùng lớn: Khả năng đáp ứng số lượng người dùng lớn, gấp gần 10 lần so với một ứng dụng cũ thông thường.

Xử lý công việc liên tục: Hệ thống có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn trong cùng một thời điểm để tránh gián đoạn tạo sự liên tục.


Khả năng bảo mật

Trong thời đại bùng nổ của Internet như hiện nay, vấn đề bảo mật luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của mọi cá nhân, tổ chức. Khả năng bảo mật của CloudTester sẽ luôn tạo ra sự an tâm cho mọi khách hàng.

Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật: Phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật từ khâu thiết kế cơ sở dữ liệu đến các giao tiếp client-server.

Mã hóa theo tiêu chuẩn: Các dữ liệu quan trọng đều được mã hóa theo tiêu chuẩn.

Bảo mật toàn diện: Hệ thống được thiết kế bảo mật một cách toàn diện: Bảo mật về nội dung, bảo mật về dữ liệu, bảo mật về thông tin…


Khả năng mềm dẻo

Mỗi đơn vị trường học luôn có những yêu cầu đặc thù riêng biệt. Với kinh nghiệm thực tiễn, CloudTester đã đưa ra quy trình chuẩn có khả năng bao quát được hầu hết các nghiệp vụ và có khả năng thay đổi để phù hợp với từng đơn vị.

Hệ thống quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa: Dựa vào kinh nghiệm triển khai đã đưa ra được hệ thống có khả năng bao quát được hầu hết các nghiệp vụ đối với trường hợp

Tùy biến: Có khả năng tùy biến để đáp ứng được yêu cầu đặc thù của tổ chức, trường học.

Toàn diện: Có khả năng tùy biến để phù hợp với từng đơn vị một cách toàn diện đặc biệt là: giao diện, báo cáo, và quy trình nghiệp vụ…


Quản lý và phân quyền

Mọi cơ quan, tổ chức hiện nay đều được phân cấp cho phù hợp với các yêu cầu về nghiệp vụ thực tế. CloudTester Cung cấp cho bạn đầy đủ các tính năng quản trị và khả năng tùy chỉnh, phân quyền chi tiết đến từng người dùng.

Quản lý người dùng: Hỗ trợ tạo nhiều loại người dùng khác nhau.

Phân quyền người dùng: Hỗ trợ người quản lý có thể phân quyền chi tiết cho từng loại người dùng khác nhau.

Tùy Biến Quy Trình Nghiệp Vụ: Đối với mỗi đơn vị có thể tùy biến quy trình cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế


Tổ chức dữ liệu

Đối với các đơn vị trường học, dữ liệu cũng như thông tin người dùng vô cùng lớn. Vì vậy CloudTester đưa ra các công cụ giúp người dùng có thể quản lý dữ liệu khoa học và hiệu quả hơn.

Mô hình cấu trúc cây thư mục: Hầu hết các module đều được hỗ trợ quản lý theo nhóm với mô hình cấu trúc cây thư mục.

Khoa học: Mô hình cấu trúc cây thư mục giúp người sử dụng dễ dàng sắp xếp dữ liệu khoa học và linh động hơn.

Đồng nhất: Mô hình cấu trúc cây thư mục ở hầu hết các module (quản lý câu hỏi, quản lý mẫu đề thi, quản lý đề thi….) tạo nên sự đồng nhất trong giao diện cũng như các thức tổ chức dữ liệu