Hướng dẫn sử dụng
CloudTester


Quản lý câu hỏi

- Đa dạng các dạng câu hỏi: Đơn lựa chọn, Đa lựa chọn, Tự luận, Hoàn thành đoạn văn, Đoạn văn, Tương tác, Ghi âm phức hợp, Điền chỗ trống, Matching, Thực hành.

- Cloud Tester hỗ trợ nhập câu hỏi có chứa hình ảnh, audio, video, công thức toán học, hóa học, biểu đồ. Cho phép bạn đặt thời gian trả lời tối đa cho mỗi câu hỏi. Cho phép lựa chọn độ khó, trung bình, dễ cho từng câu hỏi…

- Cloud Tester hỗ trợ người dùng nhập câu hỏi theo 3 cách: Nhập bằng bàn phím, Nhập từ file Excel, nhập từ file Word.


Quản lý mẫu đề thi và đề thi

Quản lý mẫu đề thi

- Mẫu đề thi được hiểu là cấu trúc của đề thi.
- Cloud Tester đáp ứng được những đề thi theo chuẩn quốc tế như TOEIC, HSK, Cambridge, Starter, IC3….

- Hỗ trợ người dùng chọn các câu hỏi có mức độ khó dễ khác nhau hoặc chọn câu hỏi theo thuộc tính chung.
- Hỗ trợ đảo câu hỏi và câu trả lời để tạo sự đa dạng của ngân hàng đề thi.
- Đặt thời gian hoàn thành, thang điểm cho từng phần trong mẫu đề thi.
- Hiển thị phần hướng dẫn cho mỗi phần bằng văn bản, hình ảnh, audio, file flash…

Quản lý đề thi

- Cho phép người dùng tạo đề thi từ mẫu đề thi đã được duyệt.

Khi tạo đề thi, hệ thống hỗ trợ bạn tạo đề thi có kiểu nội dung: Giống nhau, Giống nhau và trộn, Khác nhau. Kiểu đề thi: Trắc nghiệm, Tự luận, Phức hợp ( Gồm trắc nghiệm và tự luận). Đặt thời gian hoàn thành cho cả bài thi…


Quản lý kỳ thi

Hệ thống cung cấp tính năng Gen đề thi hỗ trợ việc gen nội dung bài thi cho từng thí sinh trước khi thí sinh ấn nút Tham gia thi để cải thiện tốc độ xử lý của hệ thống trong trường hợp có đông thí sinh tham gia thi cùng lúc

Cloud Tester cung cấp các hình thức thi: Thi thử, Luyện tập, Thi chính thức. Ẩn hoặc hiện kết quả sau khi thi xong. Đối với đề thi dạng phức hợp hoặc tự luận hệ thống cho phép chọn Giáo viên chấm thiThời gian chấm thi. Tại Danh sách ca thi, bạn có thể tạo một hoặc nhiều ca thi khác nhau.


Tham gia thi và coi thi

Coi thi

Trong phần này, bạn có thể thấy được danh sách các kỳ thi mà bạn được phân công coi thi.

Khi bạn ‘Bắt đầu coi thi’ một kỳ thi bất kỳ. Cloud Tester hỗ trợ bạn nắm bắt trạng thái của thí sinh từ bắt đầu đăng nhập, bắt đầu làm bài hay nộp bài thi. Hiển thị thông báo khi thí sinh gian lận trong quá trình thi. Các trạng thái của thí sinh bao gồm:
   - Màu đen: Thí sinh chưa bắt đầu.
   - Màu xanh da trời: Thí sinh đang làm bài.
   - Màu xanh lá cây: Thí sinh đã nộp bài hoặc hệ thống tự động thu bài.
   - Màu đỏ: Thí sinh đã thoát khỏi hệ thống.

Tham gia thi

Là chức năng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống và làm bài thi.
    - Khả năng:
       + Cảnh báo khi gần hết giờ.
       + Cảnh báo đến giám thị khi thí sinh rời khỏi màn hình thi.
       + Tự động nộp bài thi khi hết giờ.
       + Khi thí sinh nộp bài thi, bài thi sẽ được đóng lại không cho thí sinh làm tiếp.
    - Hiển thị thời gian làm bài thi.
    - Đối với các kỳ thi có set thời gian làm bài cho từng phần thì khi thời gian của phần nào được kích hoạt thì thí sinh mới có thể làm được các câu hỏi thuộc phần đó. Khi hết thời gian làm bài của phần đó sẽ tự động nhảy sang phần tiếp theo.
    - Nộp bài thi trước 2/3 thời gian thi.
    - Có 3 hình thức thi : Thi chính thức, thi thử và thi luyện tập.


Chấm điểm, Báo cáo và Phúc tra

Có bổ sung Tính năng Phân tích và đánh giá câu hỏi

Hệ thống tự động chấm điểm bài đã làm đối với bài thi trắc nghiệm và chấm điểm theo hình thức dọc phách để đảm bảo tính khách quan đối với bài thi tự luận.
Báo cáo đặc biệt hữu ích trong việc đánh giá chất lượng dạy và học của học sinh, từ đó đưa ra phương pháp học tập hợp lý hơn. Cloud Tester cung cấp các chức năng xem, xuất Báo cáo theo kỳ thi, ca thi, Báo cáo theo lớp, Báo cáo theo thí sinh. Thống kê số lượng thí sinh tham gia thi, bỏ thi hoặc bị đình trỉ…

Sau khi biết được điểm thi nếu điểm thi được công bố có sự chênh lệch nhiều với điểm mà trước đó thí sinh đã tính và dự đoán thí sinh có quyền làm đơn phúc khảo chấm lại bài thi để có kết quả chính xác. Cloud Tester cho phép phúc tra và tìm kiếm bài thi của thí sinh theo hai cách: Tìm kiếm thí sinhTìm kiếm kỳ thi.


Quản lý khóa học

Cho phép tạo các khóa học Free, Premium

Tạo cấu trúc khóa học linh động với Lecture, Quiz, Practice, Test